Tytuł serwisu WWW

Dorota Pawliczak z d. Śledź

*~ 1801 NU 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Pawliczak Ignacy (*~ 1795 - +)
    Małżeństwo: 1818-11-22 Parzęczewo

    Dzieci:
  1. Pusiak Magdalena z d. Pawliczak (*1821 - ) {córka}
(...)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl