EDMUND CZERWIŃSKI

„CZESŁAW"

Urodził się 26 października 1920 r. w Wielichowie.

Wykształcenie wyższe - inżynier organizacji pracy i zarządzania.

Był harcmistrzem ZHP. Służbę wojskową rozpoczął jako ochotnik w kampanii wrześniowej w obronie Warszawy w Oddziale Specjalnym pod dowództwem ppłk Lipińskiego. W listopadzie 1939 r. wstąpił do ZWZ, a następnie AK. Ukończył kon­spiracyjną szkołę podchorążych w Łodzi (d-ca mjr „Amelia" i kpt.„Julian"). Równo­cześnie ukończył kurs dywersji bojowej i sabotażu oraz przeszedł przeszkolenie wy­wiadowcze i bojowe. Redagował Biuletyn Konspiracyjny w Łęczycy, był komendan­tem Rejonu Ozorków, a następnie od stycznia 1943 r. Obwodu Łęczyca AK, Ins­pektorat Kutno, Okręg AK Łódź „Barka". Rozkazem komendanta Okręgu Łódź AK, płk Michała Stempkowskiego z dn. 3.05.1944 r. został mianowany podporuczni­kiem. Aresztowany w październiku 1944 r. był więziony przez gestapo w Łodzi do 19 stycznia 1945 r., a następnie aresztowany przez NKWD. Został wywieziony na Syberię, gdzie przebywał do listopada 1947 r.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.