Drzewo genealogiczne rodziny Sibilskich

Sibilska Franciszka c.Andrzeja

Drzewo przodków

- 1 Jon Franciszka /Sibilska/ (*1787-03-11 - +) 
  - 2 Sibilski Andrzej (*1754-10-01 - +)  / Małżeństwo: 1776-11-10 Wielichowo/
  - 4 Sibilski Kazimierz (*około 1694 - +1777-03-12)  / Małżeństwo: 1739-10-19 Wielichowo/
- 5 Sibilska Regina /Kaczmarek/ (*około 1712 - +1788-02-18) 
- 3 Sibilska Jadwiga /Duda/ (*1753-10-14 - +) 
  - 6 Duda Łukasz (*około 1718 - +1778-01-09)  / Małżeństwo/
- 7 Duda Marianna /NU/ (*około 1723 - +1793-03-13) 

Drzewo potomków

- 1 Jon Franciszka /Sibilska/ (*1787-03-11 - +) 
  + Jon Mikołaj (*1782-12-01 - +1855)  ... / Małżeństwo: 1811-11-25 Wielichowo/
  - 1.1 Jon Mateusz /Jan/ (*około 1814 - +1819-01-11) 
- 1.2 Jon Agnieszka (*około 1817 - +1819-01-07) 
- 1.3 Nijaka Ewa /Jon/ (*1819-12-26 - +1892-11-21) 
  + Nijaki Jan (*1824-12-27 - +1886-03-12)  ... / Małżeństwo/
  - 1.3.1 Nijaki Kazimierz (*1851-02-28 - +1910-09-23) 
  + Nijaka Wiktoria /Śledź/ (*1850-12-11 - +1931-08-04)  ... / Małżeństwo: 1874-09-27 Wielichowo/
  - 1.3.1.1 Nijaki Franciszek (*1875-08-27 - +) 
  + Nijaka Agnieszka /Dokowicz/ (*1878-01-21 - +)  ... / Małżeństwo: 1901-10-19 Rakoniewice/
  - 1.3.1.1.1 Nijaki Jan (*1902-04-12 - +) 
- 1.3.1.1.2 Nijaka Leokadia, Marianna (*1904-11-16 - +) 
- 1.3.1.1.3 Nijaki Franciszek (*1907-01-22 - +) 
- 1.3.1.1.4 Nijaki Józef (*1909-03-15 - +) 
- 1.3.1.2 Nijaki Walenty (*1878-02-03 - +1878-02-17) 
- 1.3.1.3 Nijaki Józef (*1879-03-12 - +1879-03-31) 
- 1.3.1.4 Nijaka Marianna (*1880-08-19 - +1880-08-30) 
- 1.3.1.5 Nijaki Walenty (*1882-02-14 - +) 
  + Nijaka Katarzyna /Majcherek/ (*1887-10-22 - +1944-10-19)  ... / Małżeństwo: 1909-02-10 Wielichowo/
  - 1.3.1.5.1 Nijaki Franciszek (*1910-10-10 - +) 
- 1.3.1.5.2 Nijaki Jan 
- 1.3.1.6 Nijaka Konstancja (*1885-02-16 - +1885-02-26) 
- 1.3.1.7 Nijaki Michał (*1886-09-24 - +1886-09-28) 
- 1.3.1.8 Nijaki Ignacy (*1889-07-26 - +1889-07-31) 
- 1.3.2 Przybysz Marianna /Nijaka/ (*1853-01-07 - +1938-09-03) 
  + Przybysz Józef (*1853-09-07 - +1908-04-20)  ... / Małżeństwo: 1890-02-12 Wielichowo/
  - 1.3.2.1 Przybysz Adam (*1892-03-16 - +1892-03-16) 
- 1.3.2.2 Przybysz Ludwik (*1894-08-15 - +) 
- 1.3.3 Kuśnierz Julianna /Nijaka/ (*1855-01-06 - +1938-12-20) 
  + Kuśnierz Paweł (*1842-01-15 - +)  ... / Małżeństwo: 1880-11-21 Wielichowo/
  - 1.3.3.1 Kuśnierz Stanisław (*1882-11-10 - +1882-11-24) 
- 1.3.3.2 Kuśnierz Michał (*1885-08-30 - +1887-02-01) 
- 1.3.3.3 Kuśnierz Nikodem (*1885-08-30 - +1944-11-04) 
- 1.3.3.4 Kuśnierz Wiktoria (*1891-12-16 - +) 
- 1.3.3.5 Kuśnierz Ludwik (*1895-07-30 - +) 
- 1.3.4 Nijaki Michał (*1857-09-16 - +) 
  + Nijaka Marianna /Tata/ (*1856-04-26 - +)  ... / Małżeństwo: 1884-05-25 Wielichowo/
  - 1.3.4.1 Nijaka Wiktoria (*1886-05-14 - +) 
- 1.3.4.2 Nijaki Nikodem (*1888-09-01 - +1888-10-08) 
- 1.3.4.3 Strugała Stanisława /Nijaka/ (*1889-10-16 - +) 
  + Strugała Piotr (*1886-06-24 - +)  ... / Małżeństwo: 1912-01-23 Wielichowo/
- 1.3.4.4 Nijaki Józef (*1892-09-09 - +) 
- 1.3.4.5 Nijaka Leokadia (*1894-11-11 - +) 
- 1.3.4.6 Nijaki Wacław (*1899-09-16 - +) 
- 1.3.5 Darcz Antonina /Nijaka/ (*1859-05-08 - +1941-01-12) 
  + Darcz Wawrzyniec (*1860-08-06 - +1906-07-03)  ... / Małżeństwo: 1884-05-11 Wielichowo/
  - 1.3.5.1 Łukaszewska Marianna /Nijaka/ (*1882-03-25 - +) 
  + Łukaszewski Wawrzyniec (*1888-08-08 - +)  ... / Małżeństwo: 1911-09-19 Wielichowo/
  - 1.3.5.1.1 Łukaszewska Jadwiga (*1909-09-16 - +) 
- 1.3.5.1.2 Łukaszewska Marianna 
- 1.3.5.2 Darcz Wiktoria, Julianna (*1885-12-28 - +1886-11-13) 
- 1.3.5.3 Darcz Stanisław (*1887-10-11 - +) 
- 1.3.5.4 Tonder Michalina /Darcz/ (*1890-07-28 - +) 
  + Tonder Wincenty (*1887-03-26 - +)  ... / Małżeństwo: 1913-04-22 Wielichowo/
  - 1.3.5.4.1 Tonder Stanisław 
- 1.3.5.5 Darcz Józefa (*1893-03-19 - +) 
- 1.3.5.6 Darcz Walenty (*1895-02-12 - +) 
- 1.3.5.7 Darcz Franciszek, Leon (*1897-03-23 - +) 
- 1.3.5.8 Darcz Leokadia (*1902-11-17 - +) 
- 1.3.6 Nijaka Urszula (*1861-10-19 - +) 
- 1.3.7 Nijaka Michalina (*1864-09-17 - +) 
- 1.4 Jon Wawrzyniec /Gochno/ (*1821-08-06 - +1897-12-30) 
  + Jon Zofia /Szeląg/ (*1825-05-12 - +1912-04-10)  ... / Małżeństwo/
  - 1.4.1 Tata Agnieszka /Jon/ (*1859-01-21 - +1931-07-18) 
  + Tata Józef (*1853-07-01 - +1918-12-02)  ... / Małżeństwo: 1881-02-23 Wielichowo/
  - 1.4.1.1 Łuczak Wiktoria /Tata/ (*1881-12-06 - +1964-12-15) 
  + Łuczak Jan (*1875-06-18 - +)  ... / Małżeństwo: 1907-01-30 Wielichowo/
  - 1.4.1.1.1 Łuczak Stanisława (*1907-11-13 - +1912-12-21) 
- 1.4.1.1.2 Łuczak Marianna (*1910-06-19 - +) 
- 1.4.1.1.3 Łuczak Roman 
- 1.4.1.1.4 Łuczak Agnieszka 
- 1.4.1.2 Tata Tomasz (*1885-12-14 - +) 
- 1.4.1.3 Tata Walenty (*1888-01-28 - +) 
- 1.4.1.4 Tata Piotr (*1890-01-14 - +1890-02-12) 
- 1.4.1.5 Tata Franciszek (*1891-03-23 - +) 
- 1.4.1.6 Tata Władysław (*1894-05-19 - +) 
- 1.4.1.7 Tata Wincenty (*1900-07-19 - +1901-06-24) 
- 1.4.1.8 Tata Leon (*1903-02-19 - +) 
- 1.4.2 Jon Józefa (*1861-03-08 - +) 
- 1.4.3 Jon Katarzyna (*1863-04-20 - +) 
- 1.4.4 Jon Jan, Biblista (*1865-06-19 - +) 
  + Jon Marcjanna /Danel/ (*1849-06-01 - +)  ... / Małżeństwo: 1886-07-21 Wielichowo/
  - 1.4.4.1 Lehmann Bronisława /Jon/ (*1890-09-07 - +) 
  + Lehmann Ignacy (*około 1886 - +)  ... / Małżeństwo: 1913-06-17 Wielichowo/
  - 1.4.4.1.1 Lehmann Emilia 
- 1.4.4.2 Kużdowicz Wiktoria /Jon/ (*1893-12-21 - +) 
  + Kużdowicz Edmund, Coloman (*1889-10-13 - +1941-03-22)  ... / Małżeństwo: 1913-09-24 Wielichowo/
  - 1.4.4.2.1 Kużdowicz Emilia (*1920 - +1920-08-14) 
- 1.4.4.2.2 Kużdowicz Irena (*około 1930 - +1931-06-30) 
- 1.5 Jon Antoni /Gochno/ (*1824-05-25 - +) 
  + Jon Agnieszka /Marciniak/ (*1821-01-14 - +01-1909)  ... / Małżeństwo/
  - 1.5.1 Jon Tomasz (*1847-12-07 - +1925-06-09) 
  + Jon Teofila /Gaworzewska/ (*1851-04-05 - +)  ... / Małżeństwo: 1872-08-19 Kamieniec/
  - 1.5.1.1 Jon Maria (*1873-07-29 - +1873-08-17) 
- 1.5.1.2 Jon Franciszek (*1874-10-03 - +) 
  + Jon Stanisława /Piechota/ (*1873-10-15 - +)  ... / Małżeństwo: 1901-01-22 Wielichowo/
  - 1.5.1.2.1 Jon Helena (*1902-05-13 - +) 
- 1.5.1.2.2 Jon Stanisław, Kostka (*1903-11-08 - +1904-01-11) 
- 1.5.1.2.3 Jon Stanisław (*1904-10-27 - +) 
- 1.5.1.2.4 Jon Marianna (*1907-09-03 - +) 
- 1.5.1.2.5 Jon Joanna (*1909-08-19 - +1913-01-11) 
- 1.5.1.2.6 Jon Władysław (*1912-06-13 - +1912-07-02) 
- 1.5.1.3 Jon Piotr (*1877-01-24 - +) 
- 1.5.1.4 Jon Wawrzyniec (*1879-07-31 - +) 
- 1.5.1.5 Jon Stanisław, Kostka (*1881-11-12 - +) 
- 1.5.1.6 Jon Walenty (*1885-02-10 - +) 
- 1.5.1.7 Jon Andrzej (*1886-11-16 - +) 
  + Jon Marianna /Wieczorek/ (*1892-01-27 - +)  ... / Małżeństwo: 1910-05-09 Wielichowo/
  - 1.5.1.7.1 Jon Edward, Zygfryd (*1911-02-27 - +1911-03-01) 
- 1.5.1.7.2 Jon Stanisława 
- 1.5.1.8 Jon Agnieszka, Antonina (*1889-05-27 - +) 
- 1.5.1.9 Jon Jan (*1891-01-28 - +1892-12-04) 
- 1.5.1.A Jon Antoni (*1893-04-25 - +1893-07-15) 
- 1.5.1.B Jon Tomasz (*1894-12-10 - +) 
- 1.5.1.C Jon Jan (*1898-12-18 - +) 
- 1.5.2 Śledź Józefa /Jon/ (*1850-03-14 - +1928-04-25) 
  + Śledź Ignacy (*1847-12-27 - +1921-10-06)  ... / Małżeństwo: 1872-02-04 Wielichowo/
  - 1.5.2.1 Śledź Franciszka (*1872-11-23 - +1873-02-16) 
- 1.5.2.2 Śledź Balbina (*1874-02-12 - +1878-12-17) 
- 1.5.2.3 Mendel Pelagia /Śledź/ (*1879-02-22 - +) 
  + Mendel Wawrzyniec (*1874-07-28 - +)  ... / Małżeństwo: 1909-05-11 Wielichowo/
  - 1.5.2.3.1 Mendel Walentyna (*1910-02-13 - +) 
- 1.5.2.3.2 Mendel Jan 
- 1.5.2.3.3 Mendel Teofil 
- 1.5.2.4 Śledź Józef (*1881-03-02 - +) 
- 1.5.2.5 Śledź Wincenty (*1883-03-24 - +) 
  + Śledź Marianna /Piotrowska/ (*1877-07-23 - +)  ... / Małżeństwo: 1904-04-11 Wielichowo/
  - 1.5.2.5.1 Śledź Stanisław (*1904-04-22 - +) 
- 1.5.2.5.2 Śledź Władysława, Antonina (*1905-04-13 - +1905-09-28) 
- 1.5.2.5.3 Śledź Stanisława (*1906-04-23 - +) 
- 1.5.2.5.4 Śledź Władysław (*1907-08-06 - +) 
- 1.5.2.5.5 Śledź Marianna (*1910-11-14 - +) 
- 1.5.2.6 Śledź Stanisław, Kostka (*1886-11-12 - +) 
- 1.5.3 Jon Marcin (*1851-11-01 - +1858-06-15) 
- 1.5.4 Jon Szczepan (*1853-12-24 - +) 
- 1.5.5 Jon Walenty (*1856-02-13 - +1861-01-22) 
- 1.5.6 Jon Stanisław (*1857-05-07 - +1857-08-22) 
- 1.5.7 Jon Wiktoria (*1860-02-03 - +1861-01-19) 
- 1.5.8 Jon Łucja (*1861-12-09 - +) 
- 1.6 Grygiel Konstancja /Jon/ (*1827-04-08 - +1894-01-25) 
  + Papież Wawrzyniec (*1812-08-04 - +)  ... / Małżeństwo/
  - 1.6.1 Papież Paweł (*1855-01-25 - +1855-01-31) 
- 1.6.2 Papież Jan (*1856-06-20 - +1857-07-02) 
- 1.6.3 Papież Kacper (*1858-01-03 - +) 
- 1.6.4 Papież Michał (*1860-08-29 - +1860-09-14) 
- 1.6.5 Nadobnik Jadwiga /Papież/ (*1861-09-29 - +1925-07-09) 
  + Nadobnik Marcin (*1862-11-10 - +1932-01-21)  ... / Małżeństwo: 1886-11-21 Wielichowo/
  - 1.6.5.1 Nadobnik Franciszka (*1887-10-07 - +1887-10-19) 
- 1.6.5.2 Grygiel Stanisława /Nadobnik/ (*1888-11-11 - +1958-11-02) 
  + Grygiel Nikodem (*1874-05-23 - +1924-08-03)  ... / Małżeństwo: 1911-02-21 Wielichowo/
  - 1.6.5.2.1 Grygiel Henryk, Szczepan 
- 1.6.5.2.2 Grygiel Marian 
- 1.6.5.2.3 Grygiel Czesław 
- 1.6.5.3 Nadobnik Ewa (*1891-04-03 - +1891-04-03) 
- 1.6.5.4 Paluch Marianna /Nadobnik/ (*1892-08-21 - +) 
  + Paluch Franciszek (*1889-01-20 - +)  ... / Małżeństwo/
- 1.6.5.5 Nowacka Konstancja, Waleria /Nadobnik/ (*1895-01-28 - +1922-02-01) 
  + Nowacki Stanisław (*1891-05-05 - +1978-08-09)  ... / Małżeństwo: 1920-06-16 Wielichowo/
- 1.6.5.6 Nowacka Prakseda /Nadobnik/ (*1897-07-15 - +1971-06-03) 
  + Nowacki Stanisław (*1891-05-05 - +1978-08-09)  ... / Małżeństwo: 1922-09-13 Wielichowo/
- 1.6.5.7 Nadobnik Jan (*1900-05-13 - +1901-06-04) 
- 1.6.5.8 Nadobnik Marian, Piotr (*1902-09-04 - +1980-04-14) 
  + Nadobnik Helena /Smukała/ (*1907-05-26 - +1978-02-22)  ... / Małżeństwo: 1927-06-13 Wielichowo/
  - 1.6.5.8.1 Nadobnik Marian (*1928 - +1931-08-14) 
- 1.6.5.8.2 Nadobnik Henryk (*1932-07-16 - +2005-04-17) 
  + Nadobnik Maria /Waligóra/  ... / Małżeństwo/
- 1.6.5.8.3 Nadobnik Zofia (*1934 - +1934-10-06) 
- 1.6.5.9 Nadobnik Edmund (*1904-09-28 - +1974-06-14) 
  + Nadobnik Pelagia, Genowefa /Smukała/ (*1908-12-15 - +2004)  ... / Małżeństwo: 1929-06-12 Wielichowo/
  - 1.6.5.9.1 Nadobnik Maria (*1930 - +1930) 
- 1.6.5.9.2 Garncarz Felicja /Nadobnik/ 
  + Garncarz Antoni  ... / Małżeństwo/
- 1.6.5.9.3 Nadobnik Zenon 
  + Nadobnik Wanda /Pomietlak/  ... / Małżeństwo/
- 1.6.5.9.4 Kapska Cecylia /Nadobnik/ 
  + Kapski Tadeusz  ... / Małżeństwo/
- 1.6.5.9.5 Wachowska Lucyna /Nadobnik/ 
  + Wachowski Henryk  ... / Małżeństwo/
- 1.6.5.9.6 Nadobnik Edmund 
  + Nadobnik Czesława /Rychła/  ... / Małżeństwo/
- 1.6.5.9.7 Przybyła Janina /Nadobnik/ 
  + Przybyła Jan  ... / Małżeństwo/
- 1.6.5.9.8 Nadobnik Benon 
  + Nadobnik Kazimiera /Basińska/  ... / Małżeństwo/
- 1.6.5.9.9 Michałowska Waleria /Nadobnik/ 
  + Michałowski Henryk  ... / Małżeństwo/
  + Kawalka Wawrzyniec (*1826-08-04 - +)  ... / Małżeństwo/
  - 1.6.6 Słomińska Marianna /Kawalka/ (*1864-11-10 - +) 
  + Słomiński Feliks, Franciszek (*1872-11-20 - +)  ... / Małżeństwo: 1896-11-24 Wielichowo/
  - 1.6.6.1 Słomińska Ludwika (*1898-04-07 - +) 
- 1.6.6.2 Słomińska Stefania (*1900-04-17 - +) 
  + Grygiel Jakub (*1840-04-27 - +)  ... / Małżeństwo/
  - 1.6.7 Grygiel Fabian (*1869-01-04 - +1871-01-01) 
- 1.6.8 Grygiel Magdalena (*1870-05-23 - +1870-08-04) 
- 1.7 Dzięcioł Apolonia /Jon/ (*1830-02-06 - +1912-02-06) 
  + Dzięcioł Bartłomiej (*1828-08-22 - +1887-07-03)  ... / Małżeństwo/
  - 1.7.1 Dzięcioł Michał (*1858-09-20 - +1858-09-26) 
- 1.7.2 Dzięcioł Maciej (*1861-02-22 - +) 
- 1.7.3 Dzięcioł Wincenty (*1863-07-08 - +1873-09-03) 
- 1.7.4 Jastrząb Magdalena, Franciszka /Dzięcioł/ (*1865-05-25 - +1946-10-16) 
  + Jastrząb Bartłomiej (*1847-08-15 - +)  ... / Małżeństwo: 1885-11-16 Wielichowo/
  - 1.7.4.1 Jastrząb Józef (*1887-07-01 - +1887-07-02) 
- 1.7.4.2 Jastrząb Władysława (*1889-06-04 - +1889-09-10) 
- 1.7.4.3 Jastrząb Marianna (*1890-07-18 - +1893-01-06) 
- 1.7.4.4 Jastrząb Walenty (*1893-02-02 - +1893-07-13) 
- 1.7.5 Dzięcioł Szczepan (*1866-12-19 - +1867-11-29) 
- 1.7.6 Jastrząb Franciszka /Dzięcioł/ (*1869-03-04 - +) 
  + Jastrząb Wawrzyniec (*1860-07-25 - +1930-05-08)  ... / Małżeństwo: 1885-06-20 Wielichowo/
  - 1.7.6.1 Jastrząb Piotr (*1887-10-12 - +1887-10-29) 
- 1.7.6.2 Jastrząb Stanisława (*1888-10-26 - +1896-03-10) 
- 1.7.6.3 Subsar Bolesława, Eleonora /Jastrząb/ (*1891-04-08 - +) 
  + Subsar Ludwik (*1884-08-20 - +)  ... / Małżeństwo: 1908-06-01 Wielichowo/
  - 1.7.6.3.1 Subsar Bolesław, Wawrzyniec (*1909-08-06 - +) 
- 1.7.6.3.2 Subsar Ludwik (*1911-08-06 - +) 
- 1.7.6.3.3 Subsar Władysława 
- 1.7.6.4 Jastrząb Marianna (*1894-03-30 - +) 
- 1.7.6.5 Jastrząb Franciszka (*1896-08-01 - +1898-03-25) 
- 1.7.6.6 Jastrząb Agnieszka (*1899-01-21 - +) 
- 1.7.6.7 Jastrząb Wojciech (*1901-04-07 - +) 
- 1.7.6.8 Jastrząb Magdalena (*1903-05-15 - +) 
- 1.7.6.9 Jastrząb Franciszek (*1905-08-27 - +) 
- 1.7.6.A Jastrząb Jan (*1908-01-09 - +) 
- 1.7.6.B Nadobnik Stanisława /Jastrząb/ (*1910-03-18 - +1996-05-01) 
  + Nadobnik Jan (*1908-08-01 - +1995-02-03)  ... / Małżeństwo/
- 1.7.7 Dzięcioł Stanisław (*1871-05-01 - +1872-03-28) 
- 1.7.8 Franek Jadwiga /Dzięcioł/ (*1874-09-14 - +) 
  + Franek Ignacy (*1869-01-25 - +)  ... / Małżeństwo: 1895-10-22 Wielichowo/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C