Drzewo genealogiczne rodziny Sibilskich

Poplewscy ze Stawu

Drzewo przodków

- 1 Poplewski Józef (*1840-02-23 - +1925-08-05) 
  - 2 Poplewski Stanisław (* - +)  / Małżeństwo/
- 3 Poplewska Małgorzata /Korzewska/ (* - +) 

Drzewo potomków

- 1 Poplewski Józef (*1840-02-23 - +1925-08-05) 
  + Poplewska Józefa /Stanecka/ (*1855-02-24 - +1918-03-01)  ... / Małżeństwo/
  - 1.1 Poplewski Józef (*1877-03-14 - +1923-03-30) 
  + Poplewska Marianna /Nowak/ (*około 1885 - +)  ... / Małżeństwo/
  - 1.1.1 Poplewski Marian (*1904-09-05 - +) 
  + Poplewska Jadwiga, Teresa /Andrecka/ (*1908-09-14 - +)  ... / Małżeństwo/
  - 1.1.1.1 Poplewski Jerzy 
- 1.1.1.2 Poplewski Wiesław 
- 1.1.1.3 Poplewska Marianna 
- 1.1.1.4 Poplewska Barbara 
- 1.1.1.5 Poplewski Andrzej, Tadeusz 
- 1.1.2 Andrecka Jadwiga, Teresa /Poplewska/ (*1906-09-14 - +) 
  + Andrecki Tomasz (*1899-08-26 - +)  ... / Małżeństwo/
  - 1.1.2.1 Ptasińska Ludwika /Andrecka/ (*1929-08-31 - ) 
  + Ptasiński Jerzy  ... / Małżeństwo/
  - 1.1.2.1.1 Ptasińska Elżbieta 
- 1.1.2.2 Andrecki Zenobiusz, Jarosław (*1932-08-24 - +1935-02-21) 
- 1.1.2.3 Andrecka Barbara, Teresa 
- 1.1.2.4 Andrecka Henryka 
- 1.1.2.5 Andrecka Grażyna 
- 1.1.2.6 Andrecka Alina 
- 1.1.3 Poplewski Stefan (*1908-08-28 - +1976-08-23) 
  + Poplewska Zofia /Baklińska/ (*1919-01-10 - +1984-08-13)  ... / Małżeństwo/
  - 1.1.3.1 Poplewski Józef 
- 1.1.3.2 Jankowska Halina /Poplewska/ 
  + Jankowski Zbigniew  ... / Małżeństwo/
  - 1.1.3.2.1 Jankowski Bartłomiej 
- 1.1.3.2.2 Jankowska Monika 
- 1.1.4 Poplewski Feliks (*1909-11-04 - +1939-02-08) 
  + Poplewska Janina /Kwiatkowska/ (*1911-12-27 - +1995-01-04)  ... / Małżeństwo: 1934-12-29 Staw/
  - 1.1.4.1 Liberska Irena /Poplewska/ 
  + Liberski Bolesław  ... / Małżeństwo/
  - 1.1.4.1.1 Liberski Marek 
- 1.1.4.1.2 Liberska Małgorzata 
- 1.1.4.2 Poplewski Józef (*1937-07-23 - +1938-01-14) 
- 1.1.5 Poplewska Marianna (*1913-01-23 - ) 
- 1.2 Poplewski Stanisław, Otton (*1879-03-23 - +1938-10-04) 
  + Poplewska Waleria /Galant/ (*1891-11-11 - +1978)  ... / Małżeństwo/
  - 1.2.1 Poplewski Jan (*1914-01-25 - +1984-04-30) 
  + Poplewska Maria, Aleksandra /Marynowicz/ (*1925-02-25 - +2006-12-14)  ... / Małżeństwo: 1946-06-10 Staw/
  - 1.2.1.1 Poplewska-Sibilska Zofia /Poplewska/ (*1947-01-29 - ) 
  + Sibilski Zygmunt, Stanisław (*1948-04-20 - )  ... / Małżeństwo: 1970-09-26 Kalisz/
  - 1.2.1.1.1 Sibilski Krzysztof, Zygmunt 
  + Sibilska Joanna, Małgorzata /Bittner/  ... / Małżeństwo: 2000-04-29 Wrocław/
  - 1.2.1.1.1.1 Sibilska Paulina, Joanna 
- 1.2.1.1.1.2 Sibilska Karolina 
- 1.2.1.1.2 Sibilski Maciej, Jan 
  + Sibilska Anna /Matyga/  ... / Małżeństwo: 2007-04-28 Ostrowiec Świętokrzyski/
  - 1.2.1.1.2.1 Sibilski Mikołaj, Maciej 
- 1.2.1.1.2.2 Sibilski Jakub, Maciej 
- 1.2.1.2 Poplewski Kazimierz, Jan (*1948-03-03 - +2008-05-08) 
- 1.2.1.3 Całka Magdalena, Barbara /Poplewska/ 
  + Całka Leon, Bogdan  ... / Małżeństwo: 1977-04-23 Kalisz/
  - 1.2.1.3.1 Kierzynka Anna /Całka/ 
  + Kierzynka Grzegorz  ... / Małżeństwo: 2006-07-08 Godziesze Wielkie/
  - 1.2.1.3.1.1 Kierzynka Mateusz, Grzegorz 
- 1.2.1.3.1.2 Kierzynka Szymon, Piotr 
- 1.2.1.3.1.3 Kierzynka Alicja, Anna 
- 1.2.1.3.2 Całka-Snuszka Aleksandra /Całka/ 
  + Snuszka Łukasz  ... / Małżeństwo: 2009-11-14 Kalisz-św.Józef/
  - 1.2.1.3.2.1 Snuszka Julia 
- 1.2.1.3.2.2 Snuszka Iga 
- 1.2.1.3.3 Całka Agnieszka 
- 1.2.2 Marchwicka Helena /Poplewska/ (*1919-11-23 - +1996-10-07) 
  + Marchwicki Stefan, Bronisław (*1918-01-01 - +2002-08-19)  ... / Małżeństwo/
  - 1.2.2.1 Ferenc Anna /Marchwicka/ 
  + Ferenc Sylwester  ... / Małżeństwo/
  - 1.2.2.1.1 Ferenc Emil 
- 1.2.2.1.2 Ferenc Barbara 
- 1.2.2.2 Kubacka Alina /Marchwicka/ 
  + Kubacki Bogdan  ... / Małżeństwo/
  - 1.2.2.2.1 Kubacka Katarzyna 
- 1.2.2.2.2 Kubacki Tomasz 
- 1.2.3 Poplewski Henryk (*1923-01-29 - +) 
- 1.2.4 Poplewski Tadeusz (*1924-09-27 - +1980-01-03) 
  + Poplewska Łucja /Kuczerba/  ... / Małżeństwo/
  + Poplewska Jadwiga /Kupajczyk/ (*1928-05-03 - +2008-03-17)  ... / Małżeństwo/
- 1.2.5 Piasecka Weronika /Poplewska/ 
  + Piasecki Tadeusz (*1919-09-23 - +1989-04-29)  ... / Małżeństwo/
  - 1.2.5.1 Kempska Irena /Piasecka/ 
  + N.N. / Małżeństwo/
  - 1.2.5.1.1 Królak Radosław /Kempski/ 
  + Kempski Marek  ... / Małżeństwo/
  - 1.2.5.1.2 Kempska Justyna 
- 1.2.5.1.3 Kempski Michał 
- 1.2.5.1.4 Kempski Adam 
- 1.2.5.2 Wdowczyk Ewa /Piasecka/ 
  + Wdowczyk Jerzy  ... / Małżeństwo/
  - 1.2.5.2.1 Wdowczyk Magdalena 
- 1.3 Poplewski Michał (*1889-08-22 - +1919-02-04) 
  + Spychalska Franciszka /Zwierzchowska/ (*1894-11-19 - +1983-06-26)  ... / Małżeństwo/
  - 1.3.1 Poplewski Ryszard (*1915-01-27 - +1968-02-03) 
  + Poplewska Walentyna /Figielak/ (*1915-02-07 - +2007-03-17)  ... / Małżeństwo/
  - 1.3.1.1 Poplewski Ireneusz (*1938-09-06 - +2007-09-20) 
  + Poplewska Krystyna /NU/  ... / Małżeństwo/
  - 1.3.1.1.1 Poplewski Mieczysław 
  + Poplewska Maria /Czapla/  ... / Małżeństwo/
  - 1.3.1.1.2 Poplewski Wojciech 
- 1.3.1.2 Poplewski Alojzy, Stanisław 
  + Poplewska Anna /Mytych/  ... / Małżeństwo/
  - 1.3.1.2.1 Poplewski Krzysztof 
- 1.3.1.2.2 Poplewski Grzegorz 
- 1.3.1.3 Kot Ryszarda /Poplewska/ (*1954-09-13 - ) 
  + Kot Wiesław (*1948-11-17 - +)  ... / Małżeństwo/
  - 1.3.1.3.1 Kot Daniel 
- 1.3.1.3.2 Kot Agnieszka 
- 1.4 Jasińska Jadwiga, Teresa /Poplewska/ (*1892-10-15 - +) 
  + Jasiński Roch (*1887-08-13 - +1925-11-05)  ... / Małżeństwo/
  - 1.4.1 Jasiński Marian, Adam (*1913-07-15 - +1918-07-05) 
- 1.4.2 Jasiński Leonard 
- 1.4.3 Jasińska Kazimiera (*1918-11-05 - +1920-02-24) 
- 1.4.4 Bruś Anna /Jasińska/ (*1921-06-26 - +2007-06-14) 
  + Bruś Bronisław (*1923-04-03 - +1986-10-12)  ... / Małżeństwo/
- 1.4.5 Jasińska Barbara 
- 1.5 Kubicka Józefa, Stanisława /Poplewska/ (*1900-04-01 - +1959-11-29) 
  + Kubicki Roch (*1886-08-10 - +1971-02-01)  ... / Małżeństwo: 1923-12-18 Staw/
  - 1.5.1 Kubicki Łukasz (*1924-09-14 - +) 
  + Kubicka Jadwiga /Piechota/ (*1922-10-02 - +2005-08-10)  ... / Małżeństwo/
  - 1.5.1.1 Lubecka Wiesława /Kubicka/ 
  + Lubecki Stanisław  ... / Małżeństwo/
- 1.5.1.2 Kubicki Michał 
- 1.5.1.3 Nowaczyk Henryka /Kubicka/ 
- 1.5.2 Kubicki Marian (*1926-09-06 - +) 
  + Kubicka Irena /Przygocka/ (*1923-10-08 - +1962-10-08)  ... / Małżeństwo/
  - 1.5.2.1 Kubicki Jerzy 
- 1.5.2.2 Kubicka Maria 
  + Kubicka Urszula /NU/  ... / Małżeństwo/
  - 1.5.2.3 Kubicka Edyta 
- 1.5.3 Przygocka Eugenia, Zofia /Kubicka/ (*1928-09-04 - +1996) 
  + Przygocki Zygmunt (*1925-11-03 - +1992-05-28)  ... / Małżeństwo/
  - 1.5.3.1 Przygocka Irena 
- 1.5.4 Kubicki Henryk (* - +) 
- 1.6 Poplewski Jan (* - +) 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C